Alles zit in jou
Annemarie van der Heijden-Riedstra
03/14/2024
3 min
0

Mindset en omgeving van invloed op IQ

03/14/2024
3 min
0

Dat een goede mindset op vele vlakken bijdraagt aan positieve ontwikkelingen in je leven is vaak bekend. Maar wist je dat dit ook het geval is bij het ontwikkelen van je intelligentie?  En dat zelfs verwachtingen van anderen uit jouw ongeving bij kunnen dragen aan een hogere IQ score? En uiteraard ook aan een lagere.

Geregeld zie ik kinderen, die aangeven moeite te hebben om op school hun toetsen binnen de gestelde tijd te maken. Dit zegt niet altijd iets over hun intelligentie, maar kan ook in andere factoren zitten zoals omgeving, leer of concentratievermogen.

Leervermogen

Waar het aan ligt dat de één meer tijd nodig heeft voor een toets dan de ander is niet eens zo belangrijk. Wèl belangrijk is de manier waarop de omgeving reageert. Als de leerkracht en klasgenoten positief reageren en iemand de tijd geven om in eigen tempo te werken, dan blijft het kind geloven in het eigen kunnen. Terwijl negatieve reacties (“de tijd is om, dan had je maar beter moeten opletten”) juist zorgen voor een negatief gevoel over jezelf. Het is  de reactie die het vervolg bepaald. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat het behoudt van een positieve mindset enorm goed uitwerkt. Dat geldt uiteraard niet alleen voor een leeromgeving!

IQ wordt bepaald door de ‘theorie’ waarin je gelooft

“Hoe dat zo?”, zul je misschien afvragen. Laat ik het als volgt uitleggen. Informatie die wij leren wordt in de hersenen verwerkt door continue aanpassing van verbindingen tussen zenuwcellen. Stel je zo’n verbinding voor als een onverhard landweggetje. In eerste instantie rijd je wat hobbelig over een landweg, maar hoe vaker je het doet, hoe verharder de weg raakt. Op den duur kun je er overheen racen. Zo is het ook met onze hersenen. Hoe meer je traint hoe beter de verbinding. En ook al kost het soms wat tijd en is het niet altijd makkelijk, het is wel van belang om te blijven geloven in de kneedbaarheid van je brein. Dat een positieve mindset een rol speelt bleek ook uit het onderzoek van prof. Psycholoog  Carol, Dweck.


Mindset belangrijk voor betere cijfers

In deze interventie studie liet zij zien dat er twee groepen mensen zijn: de eerste groep gelooft dat intelligentie vast staat . De tweede groep gelooft dat intelligentie vloei-en kneedbaar is en afhankelijk is van motivatie, aangeboren capaciteiten en ervaring. Het bleek dat studenten, die leerden dat hun hersenen net als een spier sterker gemaakt konden worden, betere cijfers haalden. Een goede mindset is dus ontzettend belangrijk, want als je denkt dat jouw IQ vastligt, zal dit ook waarheid worden. Wellicht laat je daarmee heel wat kennis liggen en dat zou jammer zijn. In de TED talk van Dweck  licht zij  het belang van geloven toe.

Verwachtingen van anderen kunnen prestaties beïnvloeden.

Dat klinkt misschien wat raar, maar de Amerikaanse psycholoog Rosenthal heeft in onderzoek aangetoond dat dit wel degelijk het geval is. Samen met Leonie Jacobson deed hij een onderzoek of de verwachtingen van leraren ten opzichte van hun leerlingen hun leerprestaties konden beïnvloeden. In dit onderzoek kregen leraren bewust foutieve informatie over het potentieel van hun leerlingen. De onderzoekers wezen per klas willekeurig een vijftal kinderen aan als potentiële ‘bloeiers’. De nietsvermoedende leraren creëerden onbewust voor deze groep kinderen een meer stimulerende leeromgeving.  Hierdoor lieten de ‘bloeiers’ aan het einde van het schooljaar een toename aan IQ punten zien.  Een stimulerend leerklimaat werkt dus gunstig op de ontwikkeling van het IQ van een kind.

Niet alleen van belang in een leeromgeving

De uitkomsten van het onderzoek kun je ook vertalen naar andere omgevingen, zoals een werkomgeving. Voel je je gewaardeerd en voldoende uitgedaagd, dan zal dat jezelf en de organisatie ten goede komen. Uit een dubbelblinde studie in een verpleeghuis bleek zelfs (Learman 1980) dat wanneer de verzorgenden hogere verwachtingen hadden, het aantal depressies onder patiënten daalde. Het is dus goed om hier geregeld met je leidinggevende en teamleden bij stil te staan.

Alles zit in jou

Je hebt alles in je om te slagen, maar soms zie je dat zelf niet door twijfels of omstandigheden. Begin met jezelf dagelijks te herinneren aan je capaciteiten, ook al geloof je het nog niet helemaal. 'Fake it till you make it', zoals gezegd wordt, en dat werkt echt. Neem tijd om te reflecteren op wat je nodig hebt om je potentieel te benutten en wees open hierover. Geloof in jezelf en laat je niet ontmoedigen door anderen. Als je het moeilijk vindt, sta ik klaar om je te helpen, geïnspireerd door Paulo Coehlo's woorden

"Mensen zijn altijd en op elk moment van hun leven in staat om te doen waar ze van dromen”

-Paulo Coehlo-

Jij dus ook!

Rosenthal onderzoek

https://sites.tufts.edu/tuftsliteracycorps/files/2017/02/Pygmalion-in-the-Classroom.pdf

Reacties