Herken jij de kwaliteiten en valkuilen in jouw team? 

DISC-persoonlijkheid-gedrag

Stel er zijn vier teams

Elk team heeft één duidelijke voorkeurs gedragsstijl met eigen kwaliteiten en valkuilen. Hoe zou dat eruit kunnen zien?

Team Dominantie

Kwaliteiten:

 • Besluitvaardigheid en vastberadenheid.
 • Effectief in het leiden van taken en het stellen van duidelijke doelen.
 • Innovatief en bereid om risico's te nemen.
 • Assertief en zelfverzekerd in communicatie.

Valkuilen:

 • Neiging tot dominant gedrag en gebrek aan empathie.
 • Mogelijkheid om andere perspectieven te negeren of te onderdrukken.
 • Risico op onderlinge competitie met weinig ruimte voor samenwerking.
 • Moeite om geduldig te luisteren naar anderen en alternatieve ideeën te accepteren.

Team Invloed

Kwaliteiten:

 • Creatief en innovatief denken.
 • Inspirerend leiderschap en enthousiasme.
 • Sterk in het opbouwen van relaties en teamspirit.
 • Flexibel en snel aanpassingsvermogen.

Valkuilen:

 • Mogelijkheid tot gebrek aan focus en organisatie.
 • Neiging om taken te vermijden die routinematig of detailgericht zijn.
 • Kan impulsief handelen zonder volledige overweging van consequenties.
 • Behoefte aan erkenning en acceptatie kan leiden tot te veel concessies.

Team Stabiliteit

Kwaliteiten:

 • Betrouwbaarheid en consistentie in prestaties.
 • Sterke teamcohesie en ondersteunende werkomgeving.
 • Geduldig en tolerant in samenwerking met anderen.
 • Goede luisteraars en conflictbeheersing vaardigheden.

Valkuilen:

 • Neiging om verandering te vermijden en vast te houden aan bekende routines.
 • Risico op passiviteit en gebrek aan initiatief bij het nemen van beslissingen.
 • Kan moeite hebben om feedback te geven of confrontaties aan te gaan.
 • Risico op te veel concessies doen om de harmonie te behouden, zelfs ten koste van vooruitgang.

Team Conformiteit 

Kwaliteiten:

 • Grondigheid en nauwkeurigheid in werk.
 • Focus op kwaliteit en naleving van normen.
 • Sterk in planning en organisatie.
 • Gedisciplineerd en verantwoordelijk in het nakomen van verplichtingen.

Valkuilen:

 • Neiging tot perfectionisme en overmatig kritisch zijn.
 • Kan moeite hebben met flexibiliteit en het omgaan met onverwachte veranderingen.
 • Risico op over analyse en verlamming door analyse.
 • Mogelijkheid om te rigide te zijn in het vasthouden aan regels en procedures, wat de creativiteit kan belemmeren.